องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 

  กิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง ...
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่...
  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
 

 
โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign