องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]33
2 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]45
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]39
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ค. 2562 ]71
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2562 ]39
6 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคคากร [ 11 ม.ค. 2562 ]39
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2561 ]39
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]37
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]39
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign