องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +  นายพิสูตร ดีเลิศ
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานท้องถิ่น
นายก อบต.แกใหญ่
  โทรศัพท์ +  081-2667008
  อีเมล์ +  admin@wangthongnb.go.th
  ชื่อ +  นายสิทธิศักดิ์  มาลีหวล
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  082-1532024
  อีเมล์ +  admin@kaeyai.go.th
  ชื่อ +  นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  061-9566562
  อีเมล์ +  admin@kaeyai.go.th

  ชื่อ +  นางอรุณี  วิโรจน์
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
  โทรศัพท์ +  089-7223891
  อีเมล์ +  admin@kaeyai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุปนาท ชมชื่นดี
  ตำแหน่ง + นักบริหารช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  083-1019322
  อีเมล์ +  admin@kaeyai.go.th
 

  ชื่อ + นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
  ตำแหน่ง + นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 092-5519798
  อีเมล์ +   admin@kaeyai.go.th
 
แผนที่อบต.แกใหญ่
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign