องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]95
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]93
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านวแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่ ไปนานายดำรง เมืองงาม [ 14 มิ.ย. 2567 ]15
5 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]23
6 ประกาศฯ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]22
7 ประกาศฯยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2567 ]30
8 เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 27 มี.ค. 2567 ]43
9 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]58
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) [ 30 ต.ค. 2566 ]48
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ที่ 313/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2566 ]32
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]29
13 ประกาศฯ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]52
14 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.ค. 2566 ]49
15 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุร [ 29 มิ.ย. 2566 ]54
16 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประหยัดพลังงาน [ 21 มิ.ย. 2566 ]3
17 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง [ 22 พ.ค. 2566 ]63
18 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา [ 22 พ.ค. 2566 ]67
19 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด [ 22 พ.ค. 2566 ]65
20 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7