องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง [ 22 พ.ค. 2566 ]6
2 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา [ 22 พ.ค. 2566 ]6
3 ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด [ 22 พ.ค. 2566 ]11
4 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]14
5 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด [ 16 พ.ค. 2566 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด [ 8 พ.ค. 2566 ]40
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษาฯ [ 8 พ.ค. 2566 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2566 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 4 อัตรา [ 11 เม.ย. 2566 ]23
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา [ 11 เม.ย. 2566 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา [ 11 เม.ย. 2566 ]30
13 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]23
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]34
15 แจ้งแนวทางและวิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอากคารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ต.ค. 2565 ]58
16 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.ย. 2565 ]48
17 ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 27 พ.ค. 2565 ]192
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 13 พ.ค. 2565 ]180
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 พ.ค. 2565 ]123
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]156
 
หน้า 1|2|3|4|5