องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.ย. 2565 ]4
2 ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 27 พ.ค. 2565 ]102
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 13 พ.ค. 2565 ]92
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 พ.ค. 2565 ]71
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]83
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]60
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]69
8 งานสาธารณสุข อบต.แกใหญ่ เชิญชวนพี่น้องประชาชน พนักงานส่วนตำบล รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกใหญ่ วันที่ 8-11 ก.พ.65 [ 8 ก.พ. 2565 ]59
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]75
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ยกเว็นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]66
11 การดำเนินการทางวินัย [ 19 ต.ค. 2564 ]76
12 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าส ส.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]83
13 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ผ.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]67
14 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]72
15 ลานกีฬาประจำตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]56
16 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]53
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]67
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]70
19 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]73
20 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 25 ก.พ. 2564 ]79
 
หน้า 1|2|3|4