องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 13 พ.ค. 2565 ]28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (ประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 พ.ค. 2565 ]33
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]69
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]44
6 งานสาธารณสุข อบต.แกใหญ่ เชิญชวนพี่น้องประชาชน พนักงานส่วนตำบล รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกใหญ่ วันที่ 8-11 ก.พ.65 [ 8 ก.พ. 2565 ]70
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]111
8 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าส ส.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]96
9 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ผ.ถ. ๑/๑ [ 1 ต.ค. 2564 ]88
10 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]681
11 ลานกีฬาประจำตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]23
12 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]121
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]91
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]90
15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]95
16 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 25 ก.พ. 2564 ]101
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]91
18 หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย [ 8 ต.ค. 2563 ]89
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]115
20 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]148
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign