องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนารับฟังเทศนาธรรมและทำบุญ...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมการบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง "กิจกรรม...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 84]
 
  การจัดงาน "MOI Waste Bank Week " มหาดไทยปักธงประก...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 59]
 
  พิธีมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ปรับปรุงซ่อม...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 22]
 
  ขอเชิญชวนชาวตำบลแกใหญ่สมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนบ้า...[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลุยทธ์แนวใหม...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 83]
 
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยย และถวาย...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 196]
 
  กิจกรรมจิตอาสา[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประม...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 122]
 
  กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสั...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 183]
 
  กิจกรรม ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกใน...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 113]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign