องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
  งานส่งเสริมการเกษตร ออกฉีดพ่นคอกสัตว์ เพื่อป้องกัน...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิ...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอา...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้า...[วันที่ 2022-07-13][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรร...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ (ปลูกผักอินทรีย์...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 99]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ร่วมหารือกับเทศบาลเมือง...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 68]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign