องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
  โครงการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมจิตอาสา[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรม big cleaning day [วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประม...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสั...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรม ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกใน...[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน...[วันที่ 2022-11-26][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรมเปิดตัว Kick off การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ 2 ข้างทาง[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 64]
 
  งานส่งเสริมการเกษตร ออกฉีดพ่นคอกสัตว์ เพื่อป้องกัน...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 124]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign