องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
  กิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง ...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่...[วันที่ 2022-04-10][ผู้อ่าน 66]
 
  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 45]
 
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม รณรงค์ลดการใช้ถุง...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 77]
 
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักจาก...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 66]
 
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม ส่งเสริมด้านการเส...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 72]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 32]
 
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ท่านนายก พิสูตร ดีเลิศ ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝก[วันที่ 2021-07-11][ผู้อ่าน 174]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign