องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 12 มิ.ย. 2567 ]0
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) [ 9 พ.ค. 2567 ]20
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]30
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]23
7 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2566 ]59
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2566 ]45
9 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองธาตุ หมู่ที่ 8 [ 29 มิ.ย. 2566 ]39
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2566 ]36
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นทางบ้านนางโชติกาไปบ้านนายสมสุข จงมี (จากการทบทวน) [ 16 มิ.ย. 2566 ]38
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายอานนท์ พยุงกลางไปป่าตะตึงไถง [ 6 มิ.ย. 2566 ]45
13 ประกาศราคากลางขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2566 ]34
14 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากการทบทวนราคากลาง) [ 11 พ.ค. 2566 ]41
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นทางบ้านนางโชติกาไปบ้านนายสมสุข จงมี [ 3 พ.ค. 2566 ]41
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ที่ 12 [ 3 พ.ค. 2566 ]45
17 ประกาศราคากลางซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 [ 26 เม.ย. 2566 ]48
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 30 มี.ค. 2566 ]51
19 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ [ 29 ธ.ค. 2565 ]71
20 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากถนน 214 ถึงบ้านนางสมใจ พิศลืม) [ 22 ธ.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6