องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63) [ 3 เม.ย. 2563 ]132
2 ประกาศประวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ [ 28 ม.ค. 2563 ]227
3 ประกาศราคากลางก่อสร้าง [ 21 ม.ค. 2563 ]200
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.62) [ 6 ม.ค. 2563 ]107
5 ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ [ 21 ส.ค. 2562 ]275
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 [ 3 ม.ค. 2562 ]289
7 ราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก บ้านตะค้อ ม.4 [ 3 ต.ค. 2561 ]403
8 ราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.7 บ้านทนง [ 3 ต.ค. 2561 ]364
9 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม ซอยบ้านนางนวล [ 3 ต.ค. 2561 ]398
10 ประก่าศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]371
11 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ [ 24 ก.ค. 2561 ]85
12 ราคากลางการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.4 บ้านตะคร้อ [ 18 พ.ค. 2561 ]405
13 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 โครงการ [ 18 เม.ย. 2561 ]550
14 ประกาศราคากลางการก่อสร้าง หมู่ที่ 10 จำนวน 4 โครงการ [ 28 ธ.ค. 2560 ]85
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 [ 28 ธ.ค. 2560 ]87
16 ประกาศราคากลางงานปรับรุงเสริมดินถมถนน หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ [ 6 ธ.ค. 2560 ]402
17 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ คสล.ม.5 [ 24 พ.ย. 2560 ]393
18 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ คสล.ม.11 [ 24 พ.ย. 2560 ]362
19 ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.จักจรูก (สายบ้านนางคมฯ) [ 17 พ.ย. 2560 ]410
20 ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.จักจรูก (สายบ้านนางมวนฯ) [ 17 พ.ย. 2560 ]407
 
หน้า 1|2|3