องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากการทบทวนราคากลาง) [ 11 พ.ค. 2566 ]7
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นทางบ้านนางโชติกาไปบ้านนายสมสุข จงมี [ 3 พ.ค. 2566 ]5
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ที่ 12 [ 3 พ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศราคากลางซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.1 [ 26 เม.ย. 2566 ]11
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 30 มี.ค. 2566 ]19
6 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 11 โครงการ [ 29 ธ.ค. 2565 ]37
7 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากถนน 214 ถึงบ้านนางสมใจ พิศลืม) [ 22 ธ.ค. 2565 ]32
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองยอน คงชนะ) [ 21 ธ.ค. 2565 ]27
9 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ [ 14 ธ.ค. 2565 ]19
10 ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete บ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ตำบลแกใหญ่ [ 25 พ.ย. 2565 ]23
11 ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านจบกงาม หมู่ที่ 11 ตำบลแกใหญ่ [ 25 พ.ย. 2565 ]18
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย(เส้นทางคุ้มโคกรังไปหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]31
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย(คุ้มกมด)เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]30
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย(เส้นทางคุ้มโคกรังไปหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก(เส้นกระท่อมนายฉลอม สมเจตนาไปกระท่อมนางสำเร็จ คำแหง)เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]27
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก(จากบ้านบ้านนายคำสิงห์ จรจรัญ ถึงบ้านนางสมัน เขียนดี) เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]30
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา(จากบ้านบ้านนายบุญช่วย ยงคง ถึงแยกวัดนาเกา) เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]30
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา(เส้นทางบ้านนายสง่า ยงคง ถึงแยกวัดนาเกา) เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]28
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสิรมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง(เส้นแยกหนองกะเฉดไปบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2) เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]29
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ(จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดี ถึงถนนไปบ้านทนง)เงินสะสะมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]33
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านตาเตน(เส้นลาดยางที่นานางเบญจวรรณ ศิริวิทยารักษ์) เงินสะสมปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ต.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5