องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]113
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]93
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]88
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]100
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]93
6 ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]86
7 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ส.ค. 2564 ]99
8 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]91
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]101
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]93
11 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]86
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]103
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]88
14 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]88
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]88
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]106