องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี วันที่ 23 ธันวาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]22
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]20
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]19
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพนธ์ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]24
5 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561(20 ส.ค.2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]188
6 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 1 ส.ค. 2561) [ 1 ส.ค. 2561 ]174
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 24 ก.พ. 2561) [ 24 ก.พ. 2561 ]190
8 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(4 ก.ย. 2561) [ 4 ก.พ. 2561 ]260
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2560 ]306
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]296
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]272
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-อบต.แกใหญ่ [ 29 มิ.ย. 2560 ]277
13 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]289
14 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 19 ธ.ค. 2559 ]334
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. [ 19 ธ.ค. 2559 ]344
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2559 ]279
17 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. [ 25 ต.ค. 2559 ]356
18 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. [ 31 ส.ค. 2559 ]328
19 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. [ 23 ส.ค. 2559 ]337
20 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 15 ส.ค. 2559 ]329
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign