องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี วันที่ 23 ธันวาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]159
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]96
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]108
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพนธ์ 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]143
5 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 1 ส.ค. 2561) [ 1 ส.ค. 2561 ]135
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 24 ก.พ. 2561) [ 24 ก.พ. 2561 ]97
7 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(4 ก.ย. 2561) [ 4 ก.พ. 2561 ]103
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2560 ]103
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]102
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]142
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-อบต.แกใหญ่ [ 29 มิ.ย. 2560 ]142
12 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 19 ธ.ค. 2559 ]111
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. [ 19 ธ.ค. 2559 ]134
14 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2559 ]243
15 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. [ 25 ต.ค. 2559 ]113
16 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. [ 31 ส.ค. 2559 ]145
17 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. [ 23 ส.ค. 2559 ]105
18 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 15 ส.ค. 2559 ]98
19 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 15 ส.ค. 2559 ]107
20 รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. [ 13 ส.ค. 2559 ]108