องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
E-Service
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]24
2 แบบฟอร์มการร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]22
3 แบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]21
4 เอกสารการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2563 ]22