องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
E-Service
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดทะเบียนพาณิยช์ [ 30 ก.ย. 2565 ]9
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]104
3 แบบฟอร์มการร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]138
4 แบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]134
5 เอกสารการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2563 ]135