วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อแบดเตอรี่รถยนต์ สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 46,431 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 14,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำตวงหรือตุง พร้อมไม้ไผ่และสมอบก ในการจัดงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ?มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2564? ตามแบบที่จังหวัดกำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง