องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2564 ]171
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 19 ต.ค. 2564 ]144
3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]135
4 คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร [ 15 ต.ค. 2564 ]136
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิทางสังคม [ 11 ต.ค. 2564 ]144
6 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 5 ต.ค. 2563 ]136
7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]141