องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2564 ]123
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 19 ต.ค. 2564 ]96
3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]88
4 คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร [ 15 ต.ค. 2564 ]90
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิทางสังคม [ 11 ต.ค. 2564 ]91
6 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 5 ต.ค. 2563 ]89
7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]92