องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการนำผลการประมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]71
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]78
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]76
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]81
5 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]69
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 16 ต.ค. 2561 ]159
7 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2561 ]140
8 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2558 ]207