องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


    เอกสารประกอบ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.แกใหญ่