องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองคลัง

- ว่าง -
 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
- ว่าง - - ว่าง - - ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


- ว่าง -   นางสุรภี บุญสุยา
เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
 
- ว่าง - - ว่าง -
- ว่าง -
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
 
 
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign