องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวทักษพร  จิตตระการ  นายวัชราวุฒิ เนียมฝอย
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
นางกองศรี อยู่ครบ
นางโสภา หฤทัยถาวร
ครูผู้ดุแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสมจิตร สนองดี นางริศรา ทองใหญ่ - ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางระติรัตน์ อินทร์ทิม
นางกัญญาพัช ประสิทธิ์
นางจารีรันต์ สหุนาลุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
- ว่าง - นางสาวพลอยไพลิน ซูตาลัด
 
 ผู้ดูแลเด็ก ผช.จทน.ธุรการ  
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign