องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 3 ส.ค. 2564 ]200
2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]140
3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2564 ]193
4 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2564 ]174
5 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2564 ]145