องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ก.ย. 2564 ]112
4 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ย. 2564 ]126
5 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 11 เม.ย. 2564 ]148
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]157
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ย. 2562 ]150
8 แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบต.แกใหญ่ [ 15 มิ.ย. 2562 ]171
9 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2562 ]154
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เเก้ไข ครั้งที่ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]163
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) [ 7 พ.ย. 2561 ]158
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 1 ก.ค. 2561 ]150
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 [ 1 ก.ค. 2561 ]152