องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลแกใหญ่ จำนวน 2 จุด [ 29 ก.พ. 2567 ]7
2 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ม.3 ถนนติดสถานีวิทยุรัฐสภา) [ 31 ต.ค. 2566 ]22
3 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ [ 15 ก.ย. 2566 ]32
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากการทบทวน) [ 10 ส.ค. 2566 ]39
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2566 ]44
6 ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำ บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2566 ]38
7 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองธาตุ หมู่ที่ 8 [ 29 มิ.ย. 2566 ]37
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2566 ]37
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 [ 29 มิ.ย. 2566 ]39
10 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยนายเกษมสุข) [ 16 มิ.ย. 2566 ]36
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ที่ 12 (จากการทบทวน) [ 16 มิ.ย. 2566 ]45
12 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 27 มี.ค. 2566 ]70
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จาก ศพด.ฯ) จากการใช้จ่ายเงินสะสม [ 21 ธ.ค. 2565 ]62
14 ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete บ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ตำบลแกใหญ่ [ 25 พ.ย. 2565 ]68
15 ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านจบกงาม หมู่ที่ 11 ตำบลแกใหญ่ [ 25 พ.ย. 2565 ]71
16 ประกาศราคากลาง จากการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ [ 25 พ.ย. 2565 ]70
17 ประกาศราคากลาง จำนวน 19 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]82
18 ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ (เงินเหลือจ่าย) [ 13 ก.ย. 2564 ]80
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองธาตุ [ 17 มี.ค. 2564 ]92
20 งานปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านจบกงาม [ 17 มี.ค. 2564 ]78
 
หน้า 1|2|3