องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง จำนวน 19 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]0
2 ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ (เงินเหลือจ่าย) [ 13 ก.ย. 2564 ]33
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองธาตุ [ 17 มี.ค. 2564 ]65
4 งานปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านจบกงาม [ 17 มี.ค. 2564 ]69
5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แกใหญ่ [ 17 มี.ค. 2564 ]79
6 ประกาศราคากลาง จำนวน 13 โครงการ [ 24 ธ.ค. 2563 ]104
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2563 ]99
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 [ 23 ธ.ค. 2563 ]100
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 [ 23 ธ.ค. 2563 ]102
10 ประกาศราคากลาง จำนวน 4 โครงการ [ 19 ต.ค. 2563 ]100
11 ประกาศราคากลาง จำนวน 10 โครงการ [ 19 ต.ค. 2563 ]108
12 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  [ 23 มิ.ย. 2563 ]131
13 ระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ [ 23 มิ.ย. 2563 ]112
14 ประกาศราคากลาง จำนวน 6 โครงการ [ 21 ม.ค. 2563 ]162
15 ประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ [ 17 ม.ค. 2563 ]153
16 ประกาศราคากลาง จำนวน 8 โครงการ [ 15 ม.ค. 2563 ]148
17 ราคากลาง จำนวน 4 โครงการ [ 12 ก.ค. 2562 ]223
18 ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 8 ก.ค. 2562 ]397
19 ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ [ 17 ธ.ค. 2561 ]28
20 ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๊ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม [ 17 ธ.ค. 2561 ]284
 
หน้า 1|2