องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และการให้บริการ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]8
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]14
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]84
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 19 เม.ย. 2565 ]93
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 15 เม.ย. 2565 ]94
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่างและการบริการประจำปีงบประมาณ 2565 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2563 ]96