องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ [ 27 ม.ค. 2562 ]28
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 30 ธ.ค. 2561 ]26
3 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 4 ธ.ค. 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]26
4 รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]27
5 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 7 พ.ย. 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]24
6 รายงานการประชุม ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]26
7 รายงานการประชุม กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]26
8 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 3 ส.ค.. 61 [ 3 ส.ค. 2561 ]24
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 11 มิ.ย [ 11 มิ.ย. 2561 ]26
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พ.ค..61 [ 30 พ.ค. 2561 ]27
11 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 7 มี.ค. [ 7 มี.ค. 2561 ]26
12 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น พ.ย.60 [ 30 พ.ย. 2560 ]24
13 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ก.ย.60 [ 30 ก.ย. 2560 ]24
14 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ส.ค.60 [ 30 ส.ค. 2560 ]26
15 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น กค.60 [ 30 ก.ค. 2560 ]24
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น มิ.ย.60 [ 30 มิ.ย. 2560 ]25
17 การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2560 ]28
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/ ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. [ 6 ม.ค. 2560 ]30
19 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/ ประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. [ 28 ก.ย. 2559 ]27
20 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 6 ธ.ค. 2558 ]29
 
หน้า 1|2