องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด ไตรมาส 1 [ 20 ต.ค. 2566 ]111
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง ไตรมาส 1 [ 20 ต.ค. 2566 ]47
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง ไตรมาส 1 [ 20 ต.ค. 2566 ]53
4 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1 [ 20 ต.ค. 2566 ]57
5 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1-4 [ 20 ต.ค. 2566 ]67
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 27 มิ.ย. 2566 ]48
7 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 สำนักปลัด [ 7 เม.ย. 2566 ]66
8 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 สำนักปลัด [ 7 เม.ย. 2566 ]57
9 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 กองการศึกษาฯ [ 7 เม.ย. 2566 ]61
10 แผนใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]79
11 แผนใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]81
12 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 1 [ 11 ต.ค. 2565 ]80
13 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]74
14 แผนใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]78
15 แผนใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]68
16 แผนใช้จ่ายเงินของกองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]76
17 แผนใช้จ่ายเงินของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]70
18 แผนใช้จ่ายเงินของกองช่าง สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]63