องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 สำนักปลัด [ 7 เม.ย. 2566 ]11
2 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 สำนักปลัด [ 7 เม.ย. 2566 ]11
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 กองการศึกษาฯ [ 7 เม.ย. 2566 ]9
4 แผนใช้จ่ายเงิน กองการศึกษา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]33
5 แผนใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
6 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 1 [ 11 ต.ค. 2565 ]34
7 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]21
8 แผนใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]19
9 แผนใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]22
10 แผนใช้จ่ายเงินของกองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]26
11 แผนใช้จ่ายเงินของกองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]24
12 แผนใช้จ่ายเงินของกองช่าง สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]22