องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองช่าง

 
 นายสุปนาท ชมชื่นดี
 นักบริหารช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 
นายวิชย พรหมรักษ์
นายบรรลือศักดิ์  จิตตระการ จ่าสิบเอกปัณณธร ปัญญาเหลือ
วิศวกรโยธา
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 

นายประภัสร์  จบไตรเภท

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
   

   นายกิตติศักดิ์ เชื่อมาก 
-ว่าง-
       ผช.นายช่างโยธา
ผช.ช่างไฟฟ้า
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign