องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบลแกใหญ่ [ 19 ต.ค. 2564 ]39
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]26
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]17
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]16
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]11
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]16
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]55
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 มิ.ย. 2563 ]61
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]22
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]172
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]354
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 30 มี.ค. 2560 ]331
13 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 12 ม.ค. 2560 ]188
14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]171
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign