องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2566 ]1
3 แผนการป้องกันการทุจริต 2566 ระบบ e-PlanNACC [ 19 ต.ค. 2565 ]93
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]106
5 ประกาศฯใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท. (พ.ศ.2566-2570) [ 19 ก.ย. 2565 ]60
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 18 ก.ค. 2565 ]122
7 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบลแกใหญ่ [ 19 เม.ย. 2565 ]164
8 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]152
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]157
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2565 ]144
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]154
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]143
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ระบบ e-planNacc [ 1 ต.ค. 2564 ]164
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]150
15 วิเคราะห์ผลกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]146
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]165
17 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]158
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]198
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]157
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]234
 
หน้า 1|2