องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการป้องกันการทุจริต 2566 ระบบ e-PlanNACC [ 19 ต.ค. 2565 ]34
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 18 ก.ค. 2565 ]75
4 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบลแกใหญ่ [ 19 เม.ย. 2565 ]115
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]103
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]105
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2565 ]97
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]100
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]98
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ระบบ e-planNacc [ 1 ต.ค. 2564 ]111
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]103
12 วิเคราะห์ผลกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]100
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]119
14 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]111
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]149
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]112
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]183
18 ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 มิ.ย. 2563 ]105
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]109
20 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]108
 
หน้า 1|2