องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายพิสูตร ดีเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โทร. 081-2667008
   
นายสุชาติ  เมืองงาม
นายสัญญา  สันทานุลัย
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โทร. 065-4415797 โทร. 065-2475405
 
 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โทร. 091-2744255
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign