องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 25 ต.ค. 2564 ]21
2 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]27
3 ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2564 ]19
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]25
5 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2564 ]22
6 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 11 ต.ค. 2562 ]21