องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  [ 7 ก.พ. 2566 ]15
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ต.ค. 2565 ]107
3 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต [ 10 ต.ค. 2565 ]89
4 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 10 ต.ค. 2565 ]94
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 25 ต.ค. 2564 ]87
6 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 5 ต.ค. 2564 ]95
7 ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2564 ]89