องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]12
2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]90
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]68
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]68
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]52
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]58
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]63
8 ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]58
9 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]58
10 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
11 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]57
12 รายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]144