องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]11
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]7
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
7 ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]10
8 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
9 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
10 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
11 รายงานประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]94