องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.แกใหญ่