องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.แกใหญ่