องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565


วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565  
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่จัดโครงการรณรงค์และป้องกันกำจัดยุงลาย 
ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ 
ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่และ อสม.ประจำพื้นที่ ร่วมเดินหยอดทรายอะเบท

2022-06-29
2022-06-20
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-06
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-10
2022-03-31