องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ (ปลูกผักอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2565


 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำลบแกใหญ่
จัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ (ปลูกผักอินทรีย์) ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดทำแปลงสาธิต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

2022-06-29
2022-06-20
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-06
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-10
2022-03-31