องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 

2022-06-29
2022-06-20
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-06
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-12
2022-04-10
2022-03-31