องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 


โครงาการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงาการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
2021-12-23
2021-07-30
2021-07-15
2021-07-11
2021-01-05
2020-09-25
2020-09-23
2020-08-28
2020-08-11
2020-07-23