องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]5
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]3
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ค. 2562 ]3
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2562 ]3
5 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคคากร [ 11 ม.ค. 2562 ]3
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2561 ]3
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]3
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]3