องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]47
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]53
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ค. 2562 ]51
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]50
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]49