องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [ 29 พ.ค. 2563 ]116
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถุานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์กาบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]61
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง เลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 มี.ค. 2563 ]88
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]71
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 5 มี.ค. 2563 ]120
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ [ 27 ม.ค. 2563 ]75
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2562 ]117
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 22 พ.ย. 2562 ]129
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า งตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อัตราว่าง 1 อัตรา [ 30 ต.ค. 2562 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5