องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]17
2 สื่อสิ่งพิมพ์ [ 15 ม.ค. 2563 ]22
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2562 ]59
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2562 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า งตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อัตราว่าง 1 อัตรา [ 30 ต.ค. 2562 ]124
6 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2562 ]19
7 รายงานผลสำรวจแบบสอบถามการจ่ายเบี้ยสูงอายุ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]62
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]59
9 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข (ครั้งที่ 1)พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2562 ]23
10 แผ่นพับประหยัดพลังงาน [ 16 ม.ค. 2562 ]67
 
หน้า 1|2|3