องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]4
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]4
3 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทผู้มีทักษะ) ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]7
4 แผ่นพับภาษีฯ [ 19 ต.ค. 2559 ]6
5 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2559 ]4
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ [ 30 พ.ย. 542 ]7