องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 มิ.ย. 2563 ]9
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]120
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]298
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 30 มี.ค. 2560 ]275
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 12 ม.ค. 2560 ]128
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]117