องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบลแกใหญ่ [ 19 ต.ค. 2564 ]5
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]6
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]5
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]9
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]5
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 30 มี.ค. 2560 ]7
7 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 12 ม.ค. 2560 ]6