องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2563