องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามรายงานการตรวจสอบงบการเงิน [ 28 ธ.ค. 2560 ]29
2 รายงานผลตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีเบิกจ่ายเงินให้แก่พนักงานจ้างไม่ถูกต้อง [ 7 มี.ค. 2560 ]29