องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.


รายงานผลตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีเบิกจ่ายเงินให้แก่พนักงานจ้างไม่ถูกต้อง

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีเบิกจ่ายเงินให้แก่พนักงานจ้างไม่ถูกต้อง


    เอกสารประกอบ รายงานผลตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีเบิกจ่ายเงินให้แก่พนักงานจ้างไม่ถูกต้อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.แกใหญ่