องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น กค.60 [ 30 ก.ค. 2560 ]322
2 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น มิ.ย.60 [ 30 มิ.ย. 2560 ]314
3 การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2560 ]56
4 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เม.ย.60 [ 30 เม.ย. 2560 ]306
5 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น มี.ค.60 [ 30 มี.ค. 2560 ]319
6 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ก.พ.60 [ 28 ก.พ. 2560 ]340
7 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2560 ]281
8 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/ ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. [ 6 ม.ค. 2560 ]945
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่/ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. [ 3 มี.ค. 2559 ]358
10 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 6 ธ.ค. 2558 ]367
 
หน้า 1|2