องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 3 ส.ค. 2564 ]19
2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ส.ค. 2564 ]23
3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ส.ค. 2564 ]20