องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
E-Service
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ต.ค. 2563 ]33
2 เอกสารการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2563 ]31