องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2562 ]43