องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ [ 6 พ.ย. 2561 ]7
2 การสาธารณสุข [ 6 พ.ย. 2561 ]5
3 ควบคุมอาคาร [ 6 พ.ย. 2561 ]7
4 ทางหลวง [ 6 พ.ย. 2561 ]8
5 ภาษีป้าย [ 6 พ.ย. 2561 ]8
6 ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2561 ]6
7 วิปกครอง [ 6 พ.ย. 2561 ]6
8 สปสช [ 6 พ.ย. 2561 ]7
9 สภาตำบล [ 6 พ.ย. 2561 ]5
10 การขุดดินและถมดิน [ 5 พ.ย. 2561 ]4