องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561(20 ส.ค.2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]173
2 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 1 ส.ค. 2561) [ 1 ส.ค. 2561 ]158
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561( 24 ก.พ. 2561) [ 24 ก.พ. 2561 ]173
4 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(4 ก.ย. 2561) [ 4 ก.พ. 2561 ]246
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2560 ]288
6 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]279
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]256
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-อบต.แกใหญ่ [ 29 มิ.ย. 2560 ]263
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัญที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]274
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. [ 19 ธ.ค. 2559 ]334
 
หน้า 1|2