องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ธ.ค. 2561 ]417
2 คู่มือการประเมิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]207
3 แบบประเมินประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]188
4 แบบประเมินประเภทวิชาการและประเภททั่วไป [ 13 ธ.ค. 2561 ]188
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 13 ธ.ค. 2561 ]220
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน [ 13 ธ.ค. 2561 ]208
7 แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 13 ธ.ค. 2561 ]220
8 แบบประเมินพนักงานจ้างผู้มีทักษะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]216