องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 25 ธ.ค. 2560 ]335
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 25 ธ.ค. 2560 ]355
3 ประชาสัมพันธ์โอนย้าย [ 25 ธ.ค. 2560 ]392
4 ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2559 ]267