องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายประกาศิต จันทน์หอม

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

   
   
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign