องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จำกัด KUBET