องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำสบู่ล้างมือ เพื่อไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)


กิจกรรมทำสบู่ล้างมือ เพื่อไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ลง วันที่ 9 เมษายน 2563 jqk44