องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่


โครการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 jqk41